Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Vorming - Vlaamse Ouderenraad · Lokaal


Vanaf mei 2017 lanceren we een vormingsprogramma. We bieden ouderen die aan beleidsparticipatie doen, via vorming extra ondersteuning aan. Met het vormingsprogramma willen we je als oudere de nodige kennis en handvaten bieden om mee vorm te geven aan het lokale ouderenbeleid. Met de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 in het vooruitzicht treffen veel lokale ouderenraden de nodige voorbereidingen om klaar te staan met hun actiepunten voor de komende beleidsperiode. Hier spelen we op in door een vormingsmoment aan te bieden (2,5u) waarin handvaten worden aangereikt om lokaal mee aan de slag te gaan. Op dit vormingsmoment is er ruimte om inspirerende tips van ouderenraden onderling uit te wisselen.

Lees hier meer over het vormingsprogramma van Vlaamse Ouderenraad · Lokaal.

Hier kan je het aanvraagformulier voor een vorming downloaden.
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel