Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadKalender

Café animé, de animatiefunctie in woonzorgcentra: 14 of 23 november 2017
VVSG pleit er samen met Zorgnet-Icuro voor om de animator een duidelijkere rol te geven in het woonzorgcentrum (WZC). Ze zien de animator als spil rond het wonen en leven in het WZC, als begeleider wonen en leven. Omdat wonen en leven op verschillende manieren kan ingevuld worden, ontwikkelden ze verschillende rollen. Deze rollen kunnen de animator helpen om wonen en leven in het WZC nog centraler te stellen. Ze worden uitgebreid besproken op deze café animé-avonden.
 
Studenten Hogeschool Odisee nodigen ouderen uit: 20-23 november 2017
FotoHogeschool Odisee en haar Expertisecentrum Ouderenzorg (EXP-O) organiseren in het kader van de Ouderenweek tal van ‘verbindende’ activiteiten met en door studenten, voor ouderen, en dit op verschillende locaties. Op het programma staan onder meer: lezingen over smaak bij ouderen en dementie en communicatie, een voedings- en bewegingsbeurs, een check-up van de algemene gezondheidstoestand, een screening van de ogen, een workshop valpreventie voor thuiswonende ouderen en een infosessie over technologie en apps.
 
Was het nu 20, 50 of 80 tinten?: 25 november 2017
FotoOp zaterdag 25 november 2017 slaan KliQ vzw en Rebus Regenbooghuis West-Vlaanderen de handen in elkaar. In het kader van de Ouderenweek organiseren ze een intergenerationele en verbindende activiteit waarbij holebi’s en transgenders van alle leeftijden elkaar kunnen ontmoeten in een ontspannen sfeer.
 
Voorleesweek ‘Hoera voor de voorleespapa’s!’: 18 – 26 november 2017
FotoBinnenkort is het weer tijd voor de jaarlijkse Voorleesweek. Organisator Iedereen Leest wil daarmee het belang én het plezier van voorlezen voor jong en oud in de kijker zetten. Want voorlezen is goed voor de taalontwikkeling, de woordenschat én het leesplezier van kinderen en volwassenen. Bovendien valt de voorleesweek grotendeels samen met de Ouderenweek die onder andere het thema verbinding tussen verschillende generaties stimuleert. Een mooie gelegenheid om de twee themaweken te koppelen dus!
 
FedOS houdt expo ‘menukaarten’: 16 tot 26 november 2017
FotoOuderenorganisatie FedOS vroeg aan haar leden om menukaarten van vroeger en nu op te sturen. Op deze oproep werd massaal gereageerd en dat leverde enkele honderden menukaarten op, in alle geuren en kleuren.
 
Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie: 27 november 2017
Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden. Het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Vlaamse Alzheimer Liga regio Gent slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden en ruimte te maken om elkaar te ontmoeten.
 
Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit ‘lokale bereikbaarheid’: 28 november 2017
FotoHet Netwerk Duurzame Mobiliteit organiseert op 28 november voor de zesde keer een Inspiratiedag Duurzame Mobiliteit. Dit jaar staat het thema 'lokale bereikbaarheid' voorop en worden mobiliteitsprofessionals, lokale en regionale besturen, middenveld en geïnteresseerden op sleeptouw genomen.
 
Tweede editie Alzheimer Code: 14 september – 30 november 2017
FotoAlmaar meer mensen krijgen met dementie te maken. Momenteel zijn er in Vlaanderen 120 000 mensen met dementie. Maar nog steeds botst dementie tegen een muur van onbegrip en taboes. De Alzheimer Code is een project dat dementie bespreekbaarder wil maken. Het pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming en steekt een hart onder de riem van mensen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden, verzorgen.
 
Tweedaagse workshop 'Oud en eenzaam': 30 november en 7 december 2017
FotoOud en eenzaam worden vaak in één adem uitgesproken. Eenzaamheid is iets van de ouderen, zo denken we vaak, en dan vooral van de oudste, zorgbehoevende ouderen. Maar klopt dit beeld wel helemaal? Is eenzaamheid iets dat vooral de oudsten treft? Of kan het iedereen overkomen? In deze workshop nemen we je mee op tocht door de wereld van de eenzaamheid. We leren je door een meer genuanceerde bril naar deze thematiek te kijken zodat je de complexiteit van de aanpak en preventie van eenzaamheid kan erkennen.
 
Vorming ‘Let’s talk about sex’: 1 december 2017
FotoVoor professionelen in het woonzorgcentrum is het niet altijd zo makkelijk om met de bewoners te praten over intimiteit en seksualiteit. Nochtans behoort deze vorm van ondersteuning meer en meer tot het takenpakket en moeten zorgprofessionelen er zich van bewust zijn dat wanneer zij niet over dit thema praten, hun cliënten vaak wegzinken in een isolement en hun gevoelens betreffende intimiteit en seksualiteit aan niemand kunnen verwoorden.
 
Symposium ‘Alles kan beter: 15 jaar wet palliatieve zorg, euthanasiewet en patiëntenrechtenwet': 2 december 2017
FotoDe Vlaamse provincies en de Vlaamse Gemeenschapscommissie, EersteLijnsgezondheidszorg Vlaanderen, het Kenniscentrum WWZ en het Huis voor Gezondheid organiseren naar aanleiding van 15 jaar wetten Patiëntenrechten, Palliatieve Zorg en Euthanasie een groots symposium.
 
Vorming: ‘Omgaan met agressie bij personen met dementie: 7 december 2017
Een persoon met dementie kan soms erg boos of agressief zijn. Wanneer spreken we over boos zijn en wanneer wordt het agressie? Agressief gedrag heeft hoe dan ook een impact voor zowel hulpverlener, de omgeving én de persoon met dementie. Omgaan met agressief gedrag is dan ook een hele uitdaging.
 
Programma 'Een rugzakje vol zorg(en)? Persoonsvolgende financiering vanuit het oogpunt van de gebruiker': 8 december 2017
FotoMensen meer beslissingskracht geven over hun zorg. Met dat doel wil de Vlaamse regering de organisatie en financiering van de zorg in Vlaanderen hervormen. Het principe van persoonsvolgende financiering staat daarbij centraal. Na het systeem begin dit jaar in te voeren in de zorg voor mensen met een handicap, bekijkt de Vlaamse overheid nu hoe dit concept kan werken in de ouderenzorg. Dat brengt nog heel wat vragen met zich mee: wat houdt ‘persoonsvolgende financiering’ juist in? Aan welke voordelen en valkuilen mogen we ons verwachten? En wat met ouderen die de regie over hun zorg niet zelf willen of kunnen organiseren?
 
Vormingsaanbod Expertisedcentrum Dementie 2017
FotoHet vormingsaanbod van Expertisecentrum dementie ‘Paradox’ is toegankelijk voor iedereen.
 
Studiedag ‘23 uur wonen, 1 uur zorg’: 14 december 2017
FotoDe bewoners van de huidige woonzorgcentra staan anders in het leven dan de bewoners van de vroegere rusthuizen. De term ‘woonzorgcentrum’ bestaat nu al 8 jaar, tijd om het wonen effectief vooraan te plaatsen. En de term ‘animatie’ past niet meer bij de huidige bewonerspopulatie. De studiedag laat je kennismaken met verschillende kaders en visies omtrent het steviger inbedden van wonen en leven in het woonzorgcentrum.
 
Workshops ‘Houvast voor mantelzorgers’
FotoZorgbedrijf Antwerpen heeft in samenwerking met district Antwerpen dit jaar opnieuw een aanbod voor mantelzorgers. Met workshops, infosessies en ontmoetingen willen ze opnieuw informatie, tips en getuigenissen aanreiken die het makkelijker kunnen maken om voor je partner, ouder, buur, … én voor jezelf te zorgen.
 
Vormings- en inspiratiemomenten ‘Lokale adviesraden samen sterk’ voor Oost-Vlaamse gemeenten
Vaak weten adviesraden helemaal niet waarmee de collega-adviesraden in hun stad of gemeente bezig zijn. Soms werken verschillende raden tegelijk, maar los van elkaar, aan hetzelfde thema. Dat kan beter, zeker nu de grenzen tussen beleidsdomeinen meer en meer vervagen. Onder meer door de integrale (lees: eengemaakte) meerjarenplannen die de lokale besturen elke zes jaar opstellen. Meer overleg en samenwerking lijkt welkom.
 
Infosessie 'ouder worden en alcohol'
FotoSamen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld die onder andere door vormingsmedewerkers van een ouderenvereniging aangeboden kan worden.
 
Themadagen en -weken in zorg en welzijn in 2017
Ook in 2017 vinden er heel wat interessante themadagen en -weken plaats, georganiseerd door zorg- en welzijnsorganisaties. Het magazine Weliswaar bundelde ze in een handige kalender.
 
Nieuw sportaanbod voor ouderen in stad Brussel
FotoDoor het grote succes van de sportactiviteiten voor ouderen, besliste de stad Brussel om enkele nieuwe sportdisciplines aan te bieden in 2017.
 
Workshop ‘mediawijze (groot)ouders’
FotoWelke wegen kinderen online verkennen, is voor veel ouders en grootouders een raadsel. Zij denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen over dingen als schermtijd, sociale media, games, privacy … Mediawijze (groot)ouders is een vorming over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over deze mediawijze thema’s. Je kan de workshop nu aanvragen bij LINC.
 
Opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’
FotoWil je graag expert worden in valpreventie bij ouderen? Het Expertisecentrum Val- en Fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) start in het voorjaar van 2018 voor de eerste keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’.
 
Dag van de zorg: 18 maart 2018 - vroegboekkorting
FotoOp zondag 18 maart 2018 staat opnieuw zorg en welzijn in de kijker. Door de positieve reacties wordt het thema van vorig jaar behouden: ‘Samen Zorgkrachtig’.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel