Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse OuderenraadKalender

14-daagse van de Veiligheid focust op brandveiligheid voor ouderen: 9-24 september 2017
FotoDe 14-daagse van de Veiligheid is een initiatief van de FOD Binnenlandse Zaken om burgers te sensibiliseren voor brandveiligheid in hun eigen woning. Zij gaat dit jaar door van 9 tot en met 24 september en heeft als thema ‘Brandveiligheid voor ouderen’.
 
Opleiding tot intimiteitscoach: najaar 2017
Advies- en studiebureel ‘Q in zorg’ organiseert een driedaagse opleiding tot intimiteitscoach. Er zijn namelijk veel ondersteuningsvragen vanuit de ouderenzorg om een seks- en intimiteitsbeleid te organiseren in woonzorgcentra en om alle vragen of problemen te kanaliseren via een vertrouwenspersoon of intimiteitscoach.
 
14e Vlaams congres palliatieve zorg: 26 september 2017
Wie van ons associeert ongeneeslijk ziek zijn niet met pijn? Pijn die vele gedaanten kan aannemen: fysieke pijn, de pijn van het afscheid en de vragen naar zin, de pijn van familie en naasten, de pijn van een samenleving die zich vaak onwennig voelt in de bejegening van ongeneeslijk zieken, ... Goed omgaan met de pijn van zowel de zieke als zijn naasten vormt een blijvende uitdaging in de palliatieve zorg. Om hulpverleners uit diverse disciplines bij deze complexe opdracht te ondersteunen, organiseren drie netwerken van de provincie Oost-Vlaanderen samen met de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen het 14de Vlaams Congres Palliatieve Zorg.
 
Vlaams Mediawijs Congres 'MediaBurgers': 27-28 september 2017
FotoHet congres 'MediaBurgers' van Mediawijs.be focust op thema’s op het snijvlak tussen burgerschap en mediawijsheid. Onderwerpen zoals media(wijsheid) als een mensenrecht, informatiebubbels en fake news, online beleidsparticipatie en creators for social change komen aan bod.
 
Dialoogdag leefbare dorpen: 28 september 2017
Vandaag telt Vlaanderen 1200 dorpen en de aanblik ervan wijzigt voortdurend. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verkent hoe Vlaanderen een effectief dorpenbeleid kan voeren op vlak van lokaal openbaar vervoer, dorpstypologie, demografische evoluties, cohousing in dorpen en collectief tuinieren. Deze dialoogdag is gericht naar beleidsmakers, middenveldorganisaties en dorpsbewoners die hun ervaring en expertise willen delen met elkaar.
 
Week van Verbondenheid: 23 september tot 1 oktober 2017
FotoSamenlevingsopbouw en Bond zonder Naam roepen op tot meer verbondenheid en samenhorigheid in de strijd tegen vereenzaming. Ze willen het taboe doorbreken en zoeken naar manieren om eenzaamheid te voorkomen en op te lossen. De initiatiefnemers sensibiliseren burgers, bedrijven, verenigingen en gemeenten om tijdens deze week activiteiten te organiseren waarbij mensen samenkomen, samen eten, samen praten of ervaringen delen.
 
Vorming (vroeg)tijdige zorgplanning: 5 oktober 2017
Brussels Overleg Thuiszorg, Huis voor Gezondheid en Home-Info organiseren de multidisciplinaire vorming ‘(Vroeg)tijdige zorgplanning, het is nooit te vroeg! Belangrijke aspecten op een rij…’.
 
Woonzorg en geestelijke gezondheidszorg samen onderweg naar 2025: 5-6 oktober 2017
Naar een geïntegreerd welzijns- en zorgbeleid voor ouderen met geestelijke gezondheidsproblemen.
 
Symposium 15 jaar patiëntenrechten: 6 oktober 2017
FotoHet Vlaams Patiëntenplatform organiseert naar aanleiding van het 15-jarig bestaan van de Wet op de patiëntenrechten een symposium. Samen met hun patiëntenverenigingen evalueren ze de wet en presenteren ze beleidsaanbevelingen om de wet te verbeteren. Het debat wordt geopend om je rechten als patiënt te versterken. Ook het klachtrecht wordt onder de loep genomen.
 
Internationale dag van de ouderen in Brussel: 7 oktober 2017
Foto1 oktober is sinds 1991 door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Internationale dag van de Ouderen. De Stad Brussel zet haar oudere inwoners ter gelegenheid van deze dag in de kijker op zaterdag 7 oktober.
 
Werelddag voor Geestelijke Gezondheid: 10 oktober 2017
FotoDe Werelddag voor Geestelijke Gezondheid nodigt iedereen uit om stil te staan bij zijn of haar geestelijke gezondheid en die van anderen. Omdat er nog altijd te veel over gezwegen wordt. En spreken net een deel van de oplossing kan zijn...
 
5e congres ouderenpsychiatrie ‘Still present after all these years’: 12 oktober 2017
FotoUPC KU LEUVEN organiseert de 5e editie van het tweejaarlijks congres ouderenpsychiatrie: ‘Still present after all these years’. Over participatie, autonomie en zelfbeschikking van ouderen.
 
VVSG Trefdag: 12 oktober 2017
Op 12 oktober, één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen, nodigt de Vereniging Voor Steden en Gemeenten (VVSG) je uit voor de Trefdag. Als lokaal politicus of medewerker van het lokale bestuur krijg je op deze dag verse ideeën en sterke voorbeelden aangereikt die je kan inzetten voor programma’s, bestuursakkoorden, beleidsplannen en concrete projecten op het terrein. #Trefzeker, met kracht en precisie kan je aan de slag.
 
Opleiding: psychosociale gerontologie
FotoOuderen leven langer en blijven soms tot op hoge leeftijd in goede gezondheid. Ze leveren elk op hun manier een actieve bijdrage aan de samenleving. Ze vragen erkenning voor hun inzet en een gepaste ondersteuning op maat. De bachelor-na-bachelor ‘Psychosociale Gerontologie’ van de hogeschool Odisee leidt professionals op tot bruggenbouwers die het voortouw nemen voor een hedendaagse ondersteuning van ouderen, zodat ouderen succesvol kunnen ouder worden.
 
Dag van de ergotherapie: 26 oktober 2017
In het kader van de internationale dag van de ergotherapie kan je collega's ontmoeten. Op deze dag vullen theorie en praktijk elkaar aan en komen kennis en ervaring samen. Laat je inspireren door experts die hun inzichten en ervaringen met jou delen. Tijdens de praktijkgerichte workshops in kleine groepjes steek je heel wat nuttige knowhow en tips op.
 
Symposium ‘De Stem van ons Geheugen’: 27 oktober 2017
FotoIn samenwerking met Koor&Stem, het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen, het woonzorgcentrum Den Olm en het VSPW Mol, organiseert De Stem van ons Geheugen een symposium rond zingen en dementie.
 
DEMO MEMO: kunstzinnige workshops voor mensen met dementie in het S.M.A.K.
FotoActuele kunst levert een waardevolle bijdrage om de band tussen mensen met dementie en hun nabije omgeving te versterken. In de workshop wordt bij een aantal werken stilgestaan. De mensen met dementie worden uitgenodigd om te reageren op het werk. Voor de mantelzorgers is de workshop een kans om onvermoede kanten te ervaren. Het gezamenlijk beleven van kunstwerken staat centraal. Nadien maken de deelnemers samen een poëtische vertaling van de opgedane impressies.
 
Digitale week: 20 oktober – 5 november 2017
FotoDe Digitale Week streeft naar een e-inclusieve samenleving en wil daarom mensen digitale vaardigheden bijbrengen, ze mediawijs maken en volop laten genieten van de mogelijkheden van digitale cultuur. Dit jaar is er een extra lange editie van wel twee weken.
 
Ontmoetingsgroep voor familieleden van jonge personen met dementie 2017
Dementie op jonge leeftijd roept heel wat vragen op. Deze vragen worden niet altijd gesteld of gehoord, bovendien is er niet altijd een passend antwoord op te vinden. Het Expertisecentrum Dementie Paradox en de Vlaamse Alzheimer Liga regio Gent slaan de handen in elkaar om hierbij ondersteuning te bieden en ruimte te maken om elkaar te ontmoeten.
 
Tweede editie Alzheimer Code: 14 september – 30 november 2017
FotoAlmaar meer mensen krijgen met dementie te maken. Momenteel zijn er in Vlaanderen 120 000 mensen met dementie. Maar nog steeds botst dementie tegen een muur van onbegrip en taboes. De Alzheimer Code is een project dat dementie bespreekbaarder wil maken. Het pleit voor een genuanceerde, respectvolle beeldvorming en steekt een hart onder de riem van mensen met dementie én van diegenen die hen omringen, begeleiden, verzorgen.
 
Vorming ‘Let’s talk about sex’: 1 december 2017
FotoVoor professionelen in het woonzorgcentrum is het niet altijd zo makkelijk om met de bewoners te praten over intimiteit en seksualiteit. Nochtans behoort deze vorm van ondersteuning meer en meer tot het takenpakket en moeten zorgprofessionelen er zich van bewust zijn dat wanneer zij niet over dit thema praten, hun cliënten vaak wegzinken in een isolement en hun gevoelens betreffende intimiteit en seksualiteit aan niemand kunnen verwoorden.
 
Vorming: ‘Omgaan met agressie bij personen met dementie: 7 december 2017
Een persoon met dementie kan soms erg boos of agressief zijn. Wanneer spreken we over boos zijn en wanneer wordt het agressie? Agressief gedrag heeft hoe dan ook een impact voor zowel hulpverlener, de omgeving én de persoon met dementie. Omgaan met agressief gedrag is dan ook een hele uitdaging.
 
Expertisecentrum dementie ‘Paradox’ organiseert nieuw vormingsaanbod 2017
FotoHet nieuwe vormingsaanbod van ECD ‘Paradox’ is toegankelijk voor iedereen.
 
Oproep: vormings- en inspiratiemomenten ‘Lokale adviesraden samen sterk’ voor Oost-Vlaamse gemeenten
Vaak weten adviesraden helemaal niet waarmee de collega-adviesraden in hun stad of gemeente bezig zijn. Soms werken verschillende raden tegelijk, maar los van elkaar, aan hetzelfde thema. Dat kan beter, zeker nu de grenzen tussen beleidsdomeinen meer en meer vervagen. Onder meer door de integrale (lees: eengemaakte) meerjarenplannen die de lokale besturen elke zes jaar opstellen. Meer overleg en samenwerking lijkt welkom.
 
Infosessie 'ouder worden en alcohol'
FotoSamen met de leeftijd, neemt ook de impact van alcohol op de gezondheid toe. Uit cijfers blijkt bovendien dat niet zozeer jongeren, maar wel vijftigers en zestigers de grootste alcoholconsumenten zijn. Om het gesprek over alcoholgebruik bij ouderen te openen heeft VAD (Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs) de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’ ontwikkeld die onder andere door vormingsmedewerkers van een ouderenvereniging aangeboden kan worden.
 
Themadagen en -weken in zorg en welzijn in 2017
Ook in 2017 vinden er heel wat interessante themadagen en -weken plaats, georganiseerd door zorg- en welzijnsorganisaties. Het magazine Weliswaar bundelde ze in een handige kalender.
 
Nieuw sportaanbod voor ouderen in stad Brussel
FotoDoor het grote succes van de sportactiviteiten voor ouderen, besliste de stad Brussel om enkele nieuwe sportdisciplines aan te bieden in 2017.
 
Workshop ‘mediawijze (groot)ouders’
FotoWelke wegen kinderen online verkennen, is voor veel ouders en grootouders een raadsel. Zij denken dat hun (klein)kinderen sneller nieuwe dingen oppikken en zijn zich niet altijd bewust van de rol die zij zelf kunnen opnemen. Ze zijn vaak onzeker en hebben heel wat vragen over dingen als schermtijd, sociale media, games, privacy … Mediawijze (groot)ouders is een vorming over mediaopvoeding die informeert en sensibiliseert over deze mediawijze thema’s. Je kan de workshop nu aanvragen bij LINC.
 
Dag van de zorg: 18 maart 2018 - vroegboekkorting
FotoOp zondag 18 maart 2018 staat opnieuw zorg en welzijn in de kijker. Door de positieve reacties wordt het thema van vorig jaar behouden: ‘Samen Zorgkrachtig’.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel