Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Info 60+: Gezondheid & Zorg - DEMENTIE


Raadpleeg het informatieve hoofdstuk omtrent gezondheid en zorg uit de 60+ gids.


Wereldwijd hebben 44 miljoen mensen dementie
Het aantal personen dat aan dementie lijdt, is in de loop van de 3 laatste jaren wereldwijd met 22 procent gestegen. In de hele wereld gaat het nu in totaal om 44 miljoen mensen. Dat blijkt uit een studie van de organisatie Alzheimer Disease International. De G8-top over dementie die plaatsvindt op 10 en 11 december 2013, moet dan ook aangegrepen worden om het werken rond dementie te versterken.
 
Dementie, evenwicht tussen bescherming en autonomie
FotoIn een nieuw exemplaar van Zoom, de communicatietool waarmee de Koning Boudewijnstichting haar activiteiten rond een bepaald thema toelicht, geeft de Stichting feiten, cijfers en aanbevelingen mee over hoe je de wensen en rechten van mensen met dementie kunt respecteren.
 
Dementie, ziekte van de 21ste eeuw
Deze week vonden er in Brussel een reeks lezingen en debatten plaats over dementie. Want naar verwachting zal ons land tegen 2050 meer dan 350 000 mensen met dementie tellen. Radio 1 interviewde Jurn Verschraegen, coördinator van het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen en Professor Christine Van Broeckhoven van de UA, voortrekker naar onderzoek naar dementie en alzheimer.
 
Het aantal personen met dementie in ons land blijft stijgen
Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) zal het aantal Belgen met dementie tegen 2030 met grosso modo de helft toenemen. Het zullen er dan meer dan een kwart miljoen zijn. Radio 1 wijdde onlangs een reportage aan dit onderwerp en interviewde Jurn Verschraegen van het Expertisecentrum Dementie.
 
‘De Weg Kwijt’: E.H.B.D (eerste hulp bij dementie)
Foto‘De Weg Kwijt’ is een vlot leesbaar en actueel boekje waarin mantelzorgers als een soort van Eerste Hulp Bij Dementie informatie krijgen over de ziekte zelf in al haar verschijningsvormen, maar vooral over hoe zij er op een adequate manier kunnen mee omgaan. Moeilijk hanteerbaar gedrag, kwaadheid, schuldgevoelens, de veranderende relatie, seksualiteit, voeding … alle thema’s komen aan bod.
 
Warre Borgmans praat op onthoumens.be over zijn vader met dementie
De vader van acteur Warre Borgmans had dementie. Voor de campagne ‘Vergeet dementie, onthou mens’ vertelt Warre over hoe hij dat ervaren heeft, over moeilijke en mooie momenten, over de relatie met zijn vader, over de eerste tekenen en de laatste fase… Een getuigenis niet over dementie, maar over een mens en een leven.
 
Dementievriendelijke gemeenten - Een inspirerende gids
Deze inspiratiegids in samenwerking met de koepelorganisaties van steden en gemeenten beschrijft een aantal voorbeelden in binnen- en buitenland waardoor gemeenten en steden hun ‘dementievriendelijkheid’ verhogen; hoe zijn ze ontstaan? Hoe ga je van idee naar project? Wat zijn de instrumenten en acties? Welke lessen kunnen we hieruit trekken?
 
Campagne 'Vergeet dementie, onthou mens': een dementievriendelijke samenleving start in je hoofd
FotoEen dementievriendelijke samenleving veronderstelt dat we dementie anders benaderen. Dementie is een verschrikkelijke aandoening, maar er is meer. Mensen met dementie blijven mensen. Er is een campagneplatform met informatie en communicatietools. Het is er voor al wie aan de beeldvorming over dementie wil werken. De campagne heeft ook ambassadeurs. Ze getuigen openhartig over hun eigen ervaring met de dementie van hun partner, ouder, vriend.
 
Rapport: ‘Dementie: welke niet-pharmacologische interventies?’
Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg publiceert een rapport over de aanpak van dementie zonder geneesmiddelen. Het KCE vestigde al in 2009 de aandacht op beperkingen en gevaren van geneesmiddelen voor Alzheimer patiënten. Het nieuwe rapport onderzoekt de werkzaamheid van 30 interventies zonder geneesmiddelen, die gericht zijn op het helpen van mensen met dementie en hun verzorgers.
 
Vermissing van personen met dementie
Op 7 juli presenteerde het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen samen met minister Vandeurzen en minister Turtelboom het boekje ‘Als het dan toch misgaat’ als goede politiepraktijk, dienstig voor mensen met dementie én voor de woonzorgcentra in Vlaanderen. De beide ministers gaven aan elk op hun terrein hun best te zullen doen om deze informatie verder te verspreiden (respectievelijk zorgsector en politie).
 
Samen voor een dementievriendelijk Brugge!
Het project ‘Samen voor een dementievriendelijk Brugge!’ werd door de Koning Boudewijnstichting geselecteerd uit vele inzendingen. Het is een initiatief van het Expertisecentrum Dementie Foton, het Stadsbestuur, het Overlegplatform Dementie en het Samenwerkingsinitiatief Eerstelijnsgezondheidszorg (SEL).
 
Herinneringstelefoontjes: Dichtbije zorg op afstand
Iedereen raakt wel eens de tijd uit het oog. Maar mensen met (beginnende) dementie, een verstandelijke handicap of een depressie kunnen het besef van tijd ernstig verliezen. Ze vergeten belangrijke afspraken, nemen medicijnen niet in, eten niet, maken zich te laat klaar voor een activiteit …
 
Als het geheugen begint te haperen
Leven met dementie is zowel voor de patiënt als voor de omgeving een zware opgave. De Onafhankelijke Ziekenfondsen willen daarom iedereen die dagelijks met de ziekte geconfronteerd wordt een hart onder de riem steken. Naar aanleiding van de Werelddag Dementie (21/9) brachten ze de brochure ‘Omgaan met dementie’ uit.
 
Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert gebruiksvriendelijke en innoverende webapplicatie ter ondersteuning van groter wordende groep mantelzorgers
Door de vergrijzing komen leeftijdsgerelateerde aandoeningen zoals de ziekte van Alzheimer steeds frequenter voor. België telt vandaag zo’n 163 000 mensen met dementie. Ruim drie keer zoveel mensen zijn op de een of andere wijze mantelzorger voor iemand met deze aandoening. We stellen vast dat zij grip willen krijgen op de situatie die hun treft waardoor hun informatiebehoefte stijgt.
 
Elke persoon met dementie gechipt?
Wie in zijn omgeving met dementie geconfronteerd wordt weet hoe moeilijk het is om met dit ziektebeeld om te gaan. Het is vaak zoeken naar de juiste ‘ingangspoort’ om blijvend contact te maken en heel vaak, en niet enkel in een beginfase, zijn mensen met dementie nog betrokken op hun situatie. De berichtgeving rond het chippen van personen met dementie dient daarom enigszins in een ruimer maatschappelijk en ethisch perspectief te worden geplaatst.
 
Dementie vooral bij vrouwen in hoogste levensjaren manifester aanwezig
Het Expertisecentrum Dementie Vlaanderen lanceert een webapplicatie (www.omgaanmetdementie.be) waarin personen met dementie zelf en hun families aan bod komen. Ze doet dit naar aanleiding van de Werelddag Dementie (elk jaar op 21 september) ter ondersteuning van deze steeds groter wordende groep personen met dementie en hun families, en onrechtstreeks ook van de professionele hulpverleners.
 
Tijd voor een andere kijk op dementie: aanbevelingen van de Koning Boudewijnstichting
Personen met dementie moeten langer actief kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven. Dat is één van de aanbevelingen van een werkgroep in de schoot van de Koning Boudewijnstichting. De Stichting zal daarom in navolging van het Duitse initiatief ‘dementievriendelijke gemeente’ lokale initiatieven ondersteunen.
 
“Ze is er maar ze is er ook niet” - nieuwe brochure maakt dementie bespreekbaar bij adolescenten
FotoHet Experisecentrum Dementie staat er op de eerste schooldag. Ze lanceren op dit moment een brochure die adolescenten inzicht kan geven over het eventuele dementeringsproces van grootouders of kennissen.
 
Dementie - Je staat er niet alleen voor (Provincie Antwerpen)
FotoDagelijks krijgen minstens 20 Belgen de diagnose dementie. 70 procent van hen woont thuis. Ondanks het feit dat dementie vooral oudere mensen treft, is het geen normaal ouderdomsverschijnsel. Dementie komt voornamelijk op oudere leeftijd voor, maar ook mensen op jongere leeftijd krijgen er jammer genoeg mee te maken.
 
Dementie: u staat er niet alleen voor (Provincie Vlaams-Brabant)
FotoWat moet je als mantelzorger weten en waar kan je terecht voor hulp en ondersteuning? In deze brochure, verspreid in de provincie Vlaams-Brabant, wordt toegelicht wat dementie is, hoe je het herkent, wat eraan gedaan kan worden en hoe je er best mee omgaat.
 
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel