Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur English Contact
 logo
Vlaamse Ouderenraad Lokaal Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad

Ouderenweek 2007: Generaties verschillen? Ontmoeting verrijkt!

Gepost op 17/04/2008

De Ouderenweek liep van 19 tot en met 25 november. Terwijl de Ouderenweekbrochure van 2006 ‘Anders is ook mooi – omgaan met verscheidenheid’ een eerste ontmoeting was met het thema diversiteit, gaat het OOK-Vlaamse Ouderenraad met deze brochure een stapje verder.

Onder de slogan ‘Generaties verschillen? Ontmoeting verrijkt!’ wil de Vlaamse Ouderenraad verschillende generaties dichter bij elkaar brengen. Men wil de ouderen aanzetten om de dialoog aan te gaan met de andere generaties en de generaties binnen de verschillende culturen. Door samen te werken, leren verschillende generaties en culturen elkaar kennen en ontstaat er meer begrip voor elkaars leefwereld. Bovendien wordt zo de beeldvorming verbeterd, wat de harmonie in het samenleven automatisch ten goede komt. Het verbeteren van de contacten tussen alle jongere en de verschillende oudere generaties staat hier centraal.
 
In de brochure zijn naast de aangeboden inhoud, heel wat voorstellen voor activiteiten te vinden die op lokaal niveau kunnen worden georganiseerd. Samen de handen in elkaar slaan, is de boodschap! Hiermee wenst het OOK-Vlaamse Ouderenraad de ouderen te stimuleren om samen activiteiten op touw te zetten die het samenleven in een meergeneratiesamenleving kan verbeteren.
 
De volledige brochure ‘Generaties verschillen? Ontmoeting verrijkt!’ kunt u onderaan dit artikel vinden.


Bijlage(n):
Ga terug naar de startpagina
Vlaamse Ouderenraad vzw - Broekstraat 49-53 - 1000 Brussel