Verkleinen Herinitialiseren Vergroten
Zoek naar:
Pers Literatuur Links English Contact
logo
Vlaamse Ouderenraad Actualiteit Info 60+ Beleid Ouderenweek Fotodatabank
Vlaamse Ouderenraad
MENU

Campagne Valpreventie
Welkom op de website van de Vlaamse Ouderenraad.


De Vlaamse Ouderenraad vzw komt op voor de belangen van de zestigplussers in Vlaanderen en Nederlandssprekend Brussel. De Vlaamse Ouderenraad adviseert over alle thema’s die het welzijn, de levenssituatie en de welvaart van de ouderen beïnvloeden.


De laatste dagen
en de laatste vragen
van het geleden jaar
staan voor de deur,

de bomen kouder
en de dromen ouder
maar de verwachting
nog vol gloed en kleur

want wij geloven:
het licht van boven
is niet te doven
stelt niet teleur

voor alle vragen
van alle dagen
achter de einder
achter de deur.


Anton van Wilderode

 

De Vlaamse Ouderenraad wenst je

een stralend 2015

 

 

 Mie Moerenhout  -  Jul Geeroms
 Directeur                     Voorzitter

 Klik hier om
de meest actuele nieuwsberichten
omtrent ouderen te raadplegen


Presentaties van 5 geslaagde provinciale themadagen nu na te lezen

Tussen 23 september en 14 oktober 2014 organiseerde de Vlaamse Ouderenraad voor het eerst in samenwerking met de Vlaamse provincies en de provinciale ouderenadviesraden, vijf themadagen in Brugge, Leuven, Antwerpen, Hasselt en Gent. Deze inspiratiemomenten stonden in het teken van 'Informatie en communicatie'. De organisatie kon in totaal rekenen op 600 aanwezigen. Vijf geslaagde provinciale themadagen!

De Vlaamse Ouderenraad koos als titel 'Spreken is zilver, communiceren is goud' omwille van het belang van een goede dialoog tussen de ouderenadviesraad en hun omgeving: ouderen, het gemeentebestuur, verschillende gemeentediensten, lokale partners, (potentiële) leden, ... Samen bouwen aan een sterk ouderenbeleid is pas mogelijk door constructieve communicatie en duidelijke informatie. Dit op digitaal vlak, maar zeker ook mondeling en op papier. Tijdens deze verschillende studie- en netwerkmomenten koos de Vlaamse Ouderenraad samen met de provincies voor interessante sprekers en werkgroepen. In de voormiddag was er steeds een inhoudelijk plenair gedeelte, in de namiddag zorgden werkgroepen voor een toepassing in de praktijk.

OUDERENWEEK: 17 tot en met 23 november 2014

Lees meer


Vlaamse ouderenorganisaties steunen nationale actiedag op 6 november 2014
De Vlaamse Ouderenraad, in algemene vergadering op 5 november 2014, uit in naam van al zijn lidorganisaties zijn verontwaardiging over de indexsprong die de federale regering wil toepassen op de pensioenen.HART BOVEN HARD voert actie
Afgelopen weken ontstond heel wat commotie omtrent de nieuwe Vlaamse en federale regering en de besparingen die daarmee gepaard gaan. Mensen en verenigingen van mensen uit cultuur, welzijn, jeugdwerk, onderwijs, sociaal-culturele verenigingen, vakbonden, … legden deze kritisch onder de loep. Onder de noemer ‘Hart boven hard’ organiseerden vele vrijwilligers inhoudelijke debatavonden in verschillende Vlaamse steden. Er ontstond een brede maatschappelijke beweging van mensen en organisaties die hopen op méér dan louter vijf jaar besparingspolitiek.

Op 22 september – de dag dat minister-president Bourgeois zijn Septemberverklaring in het Vlaams Parlement zou voorlezen – publiceerde de beweging een alternatieve septemberverklaring. Meer dan 330 organisaties en verenigingen en meer dan 1000 individuen hadden op dat moment hun naam onder die verklaring gezet. Met toeters en bellen overhandigde een mensenslang – geflankeerd door twee reuzen – de alternatieve septemberverklaring aan de minister-president.
E-nieuwsbrief
Ouderenweek
Publicaties
Vlaamse Ouderenraad - Koloniënstraat 18-24 bus 7 - 1000 Brussel
Valid XHTML 1.0 Transitional Valid CSS